KU NAON PENTING? Kabéh publikasi nu aya dina Pakakas Ngajar [Alat Bantu Pengajaran] nungtun urang ka jw.org. Malah, tujuan utama urang méré risalah Patarosan Penting ngeunaan Kahirupan, ti Mana Urang Tiasa Kénging Waleranana? jeung kartu JW.ORG téh supaya batur muka situs Internét urang. Tina jw.org, Sadérék bisa ngirim publikasi nu aya dina Alat Bantu Pengajaran liwat e-mail atawa ngabagikeun link. Éta bisa ngabantu urang méré kasaksian ka jalma nu béda basana jeung urang. Sarta, batur bisa waé nanyakeun hal-hal nu jawabanana teu aya dina publikasi dina Alat Bantu Pengajaran. Lamun urang bisa ngagunakeun situs Internét jw.org, urang bisa leuwih parigel dina dines.

CARA NGALAKUKEUNANA:

TONGTON VIDÉO NGAGUNAKEUN JW.ORG, TERUS PIKIRKEUN SADÉRÉK RÉK MUKA BAGIAN NAON PIKEUN MÉRÉ KASAKSIAN KA:

  • jalma atéis

  • jalma nu kakara meunang musibat

  • dulur saiman nu teu aktif

  • jalma nu didatangan deui nu panasaran kumaha kagiatan urang dibiayaan

  • jalma ti nagri séjén nu hayang masamoan di nagrina