WARTA PIKABUNGAHEUN TI ALLAH

Panganteur: Jalmi-jalmi sarieuneun upami ngadangu ngeunaan poé kiamat. Maranéhna ngabayangkeun bumi bakal diancurkeun sarta taya kahirupan deui.

Ayat: Wahyu 21:4

Nawarkeunana: Bacaan ieu ngajelaskeun lamun kiamat téh sabenerna warta nu hadé keur urang.

NGAJARKEUN BEBENERAN

Pananya: Saur Sadérék, naha urang tiasa terang ngeunaan mangsa kapayun?

Ayat: Yes 46:10

Bebeneran: Allah tos masihan terang ngeunaan mangsa kapayun dina Kitab Suci.

KULAWARGA SADÉRÉK BISA BAGJA

Panganteur: Abdi hoyong nyetélkeun hiji vidéo pondok ngeunaan kulawarga. [Setél vidéo panganteur brosur Kulawarga Sadérék Bisa Bagja.]

Nawarkeunana: Upami Sadérék hoyong maca bacaan nu disebutkeun dina vidéo ieu, abdi badé masihan bacaan ieu haratis atanapi abdi bisa nunjukkeun carana ngunduh bacaan ieu tina situs internét.

KECAP PANGANTEUR KURING

Paké conto nu aya pikeun nyieun kecap panganteur Sadérék sorangan.