Ébéd Mélék anu digawé di karaton Raja Sidkia boga sipat-sipat nu hadé

38:7-13

  • Kalawan wani, manéhna ngadep Raja Sidkia pikeun ngabéla jeung nulungan Yérmia ti jero sumur

  • Manéhna nunjukkeun kahadéan ku cara ngulurkeun bubututan keur Yérmia pikeun dikepit di kélék supaya teu raheut basa ditarik ka luhur