50:4-7

  • Urang Israil nu tobat bakal ceurik gumbira basa dibébaskeun ku Yéhuwa

  • Maranéhna bakal ngadegkeun deui perjangjian jeung Yéhuwa sarta nempuh jarak jauh pikeun mulang ka Yérusalém demi mulihkeun ibadah sajati

50:29, 39

  • Lantaran geus kacida kejemna ka umat Allah, Babul nu adigung moal bisa luput ti hukuman Yéhuwa

  • Siga nu geus dinubuatkeun, Babul moal dicicingan deui ku jalma