Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Ngarawat Balé Karajaan di Swiss

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Méi 2017

Conto Kecap Panganteur

Conto kecap panganteur brosur Warta Pikabungaheun jeung ngajarkeun bebeneran ngeunaan mangsa kapayun. Gunakeun conto ieu pikeun nyieun kecap panganteur sorangan.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Tandana Israil Bakal Dipulihkeun

Naon nu dijangjikeun Allah Yéhuwa waktu nitah nabi Yérmia meuli lahan? Kumaha Yéhuwa nunjukkeun kahadéan?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Ébéd Mélék nu Wani tur Bageur

Basa ngadep Raja Sidkia, Ébéd Mélék wani jeung teges. Tapi, manéhna nunjukkeun kaasih ka Yérmia.

KAHIRUPAN KRISTEN

Merawat Tempat Ibadah Kita

Tempat ibadah urang nyandang nama suci Allah, jadi penting pikeun ngarawat jeung ngajagana tetep bersih. Kumaha urang masing-masing bisa ngarawat Balé Karajaan?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Ngabales Unggal Jalma Saimbang jeung Kalakuanana

Sanajan sarua hirup dina jaman ancurna Yérusalém, ahir kahirupan Nabi Yérmia jeung Raja Sidkia béda pisan.

KAHIRUPAN KRISTEN

Yehuwa Tidak Melupakan Kasih Saudara

Kumaha pandangan Yéhuwa ka umat-Na nu kawates dina ngawula Mantenna lantaran geus kolot?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Ulah Hayang Kasohor atawa Beunghar

Sanajan ngawula Yéhuwa jeung jadi juru tulis Yérmia, manéhna ogé pernah kasimpangkeun. Naon nu kudu Baruk lakukeun pikeun salamet waktu Yérusalém diancurkeun?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Nu Rendah Haté Diberkahan, nu Adigung Dihukum

Babul nu adigung nindes umat Yéhuwa. Urang Israil nu tobat dibébaskeun, tapi kumaha jadina Babul?