TINGALI

Bisa jadi Yérmia ampir 25 taun umurna basa dilantik ku Yéhuwa jadi nabi. Yérmia ngarasa teu sanggup ngajalankeun tanggung jawab éta, tapi Yéhuwa jangji bakal ngarojong manéhna.

  1. 647

    Yérmia dilantik jadi nabi

  2. 607

    Yérusalém diancurkeun

  3. 580

    Réngsé ditulis

Kabéh taun dina SM