7:1-4, 8-10, 15

  • Yérmia wani ngabolékérkeun dosa-dosa jeung kamunapékan bangsa Israil

  • Bangsa Israil nganggap bait téh jimat keur panyalindungan

  • Yéhuwa ngajelaskeun yén kurban teu aya gunana lamun hiji jalma terus ngalampahkeun dosa

Pék pikirkeun: Naha ibadah kuring téh geus luyu jeung kahoyong Yéhuwa atawa ngan saukur nyumponan kawajiban?

Yérmia di gapura bait Yéhuwa