Brosur Saha nu Milampah Pangersa Yéhuwa Kiwari? téh dirancang pikeun dibahas jeung palajar saacan atawa sanggeus palajaran Alkitab. * Palajaran 1 nepi ka 4 ngabantu palajar pikeun wanoh ka Saksi Yéhuwa, palajaran 5 nepi ka 14 méré nyaho ngeunaan kagiatan urang, sarta palajaran 15 nepi ka 28 ngajelaskeun naon waé nu dilampahkeun ku organisasi urang. Alusna mah palajaran ieu dibahas hiji-hiji, ti awal nepi ka ahir. Tapi, bisa ogé bahanna diluyukeun jeung minat palajar Alkitab. Unggal palajaran téh ngan sakaca jeung bisa dibahas salila lima nepi ka sapuluh menit.

  • Tunjukkeun pananya nu jadi jejer palajaran

  • Baca palajaranana babarengan, bisa langsung kabéhanana atawa sabagian-sabagian

  • Bahas nu kakara dibaca. Gunakeun pananya nu aya di handap sarta gambar-gambarna. Baca jeung bahas ayat nu cocog. Tandeskeun patalianana kalimah nu dicitak kandel jeung pananya dina jejer palajaran

  • Lamun aya kotak ”Pilari Langkung Seueur”, baca babarengan jeung anjurkeun palajar pikeun ngalarapkeunana

^ par. 3 Édisi nu panganyarna aya di situs Internét.