AYAT

NUBUAT

KALAKSANA

Jabur 22:2

Siga nu ditinggalkeun ku Allah

Mateus 27:46; Markus 15:34

Jabur 22:8, 9

Dihina waktu dihukum dina tihang

Mateus 27:39-43

Jabur 22:17

Dipakukeun dina tihang

Mateus 27:31; Markus 15:25; Yohanes 20:25

Jabur 22:19

Pakéanana dilotrékeun

Mateus 27:35

Jabur 22:23

Méré conto dina ngawawarkeun nami Yéhuwa

Yohanes 17:6