Allah Yéhuwa masihan papakon moral keur manusa. Contona, ngeunaan kawin. Kawin téh ikrar saumur hirup antara hiji lalaki jeung hiji awéwé. Lamun geus kawin, maranéhna teu meunang pepegatan. (Mat 19:4-6, 9) Yéhuwa ngutuk sagala rupa hasrat séksual nu salah. (1Kor 6:9, 10) Mantenna ogé masihan prinsip ngeunaan papakéan awéwé jeung lalaki nu sakuduna.—Pam 22:5; 1Tim 2:9, 10.

Jaman kiwari, loba jalma nu nolak papakon moral ti Yéhuwa. (Rum 1:18-32) Maranéhna pipilueun cara papakéan, dangdanan, jeung laku lampah dunya ieu. Loba nu agul kana kalakuan goréngna sarta ngahina jalma nu béda jeung maranéhna.—1Pet 4:3, 4.

Sabagé Saksi Yéhuwa, urang kudu ngajungjung papakon moral ti Yéhuwa. (Rum 12:9) Kumaha carana? Urang kudu méré nyaho batur papakon moral ti Yéhuwa. Tapi, urang sorangan ogé kudu hirup saluyu jeung papakon-Na. Contona, basa urang keur milih pakéan, pikirkeun: ’Naha pakéan jeung dangdanan urang saluyu jeung prinsip Yéhuwa? Naha pakéan urang téh nyirikeun urang sabagé urang Kristen?’ Atawa basa rék nongton film, pikirkeun: ’Naha film ieu dipikaresep ku Yéhuwa? Papakon moral saha nu ditémbongkeun? Naha ieu bakal nurunkeun papakon moral urang? (Jab 101:3) Naha ieu bisa ngalantarankeun batur ngagogoréng Yéhuwa?’—1Kor 10:31-33.

Ku naon urang kudu ngajungjung papakon moral ti Yéhuwa? Dunya ieu sarta kajahatanana bakal diancurkeun ku Yésus Kristus. (Yeh 9:4-7) Ngan jalma-jalma nu ngalakukeun pangersa Yéhuwa nu bakal disalametkeun. (1Yoh 2:15-17) Hayu urang terus ngajungjung papakon moral ti Yéhuwa sangkan jalma-jalma bisa kageuing pikeun ngamulyakeun Yéhuwa.—1Pet 2:11, 12.

Pakéan jeung dangdanan urang nunjukkeun papakon moral nu kawas kumaha?

TONGTON VIDÉO MENJADI SAHABAT YEHUWA—SATU PRIA, SATU WANITA. TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA IEU:

  • Ku naon bijaksana pikeun hirup saluyu jeung papakon moral ti Yéhuwa?

  • Ku naon kolot sakuduna ngajarkeun papakon moral Yéhuwa ka budakna ti leuleutik kénéh?

  • Kumaha nu ngora jeung nu kolot bisa méré nyaho jalma-jalma ngeunaan kahadéan Allah?