ALESANANA:

Lantaran aya gambar jeung sorana, vidéo bisa leuwih ngageuing haté jalma-jalma. Jalma-jalma bisa leuwih merhatikeun jeung teu gampang poho kana eusina. Yéhuwa tos masihan conto ngajar maké alat bantu visual.Ras 10:9-16; Wahyu 1:1.

Vidéo-vidéo saperti Naha Allah Kagungan Nami?, Saha Pangarang Kitab Suci téh?, jeung Ku Naon Urang Bisa Yakin Yén Eusi Kitab Suci téh Bener? ngadukung palajaran 2 jeung 3 brosur Warta Pikabungaheun. Vidéo-vidéo saperti Naon Margina Peryogi Nalungtik Alkitab?, Sapertos Kumaha Program Pangajaran Alkitab ti Sim Kuring?, jeung Naon nu Lumangsung di Balé Karajaan? nganjurkeun jalma-jalma supaya dialajar Alkitab atawa hadir ka pasamoan. Sababaraha vidéo nu leuwih panjang ogé bisa digunakeun waktu ngajarkeun Alkitab.km-IN 5/13 3.

CARANA:

  • Unduh heula vidéo nu rék ditémbongkeun ka nu boga imah

  • Siapkeun hiji atawa dua pananya nu jawabanana aya dina éta vidéo

  • Tongton vidéona babarengan

  • Bahas hal-hal pentingna

BISA DICOBA:

  • Témbongkeun kaca tukang salah sahiji risalah, tunjukkeun kode pikeun nongton vidéo Naon Margina Peryogi Nalungtik Alkitab? di Internét

  • Setél vidéo Ku Naon Urang Bisa Yakin Yén Eusi Kitab Suci téh Bener? terus tawarkeun brosur Warta Pikabungaheun, tunjukkeun palajaran 3