Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Pawarta nawarkeun risalah di Malta

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Juni 2016

Conto Kecap Panganteur

Conto kecap panganteur brosur Kulawarga Sadérék Bisa bagja jeung risalah. Jieun kecap panganteur Sadérék.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Sing Percaya ka Yéhuwa jeung Lampahkeun nu Hadé

Larapkeun naséhat praktis ti Jabur 37.

KAHIRUPAN KRISTEN

Ningkatkeun Kamampuh Ngawawar Urang—Ngajar Maké Vidéo

Ku naon perlu ngagunakeun vidéo-vidéo waktu ngawawar? Kumaha vidéo-vidéo éta bisa ningkatkeun kamampuh ngajar urang?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Nguatkeun nu Garering

Doa Daud nu aya dina Jabur 41 bisa nguatkeun iman hamba-hamba Allah nu keur garering atawa keur kasusahan.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Moal Nyapirakeun nu Remuk Haté

Dina Jabur 51, Daud nerangkeun pangaruh dosa ka dirina. Naon nu bisa nulungan Daud mulihkeun karohanianana?

KAHIRUPAN KRISTEN

Kerajaan—100 Tahun dan Terus Berlanjut

Gunakeun pananyana pikeun ngabahas hal-hal naon waé nu geus diwujudkeun ku Karajaan Allah ti saprak taun 1914.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

”Pasrahkeun Kasusah Maneh ka Allah”

Naséhat Daud dina Jabur 55:23 bisa ngabantu urang nyanghareupan rupa-rupa masalah, kabingung, jeung kahariwangan.

KAHIRUPAN KRISTEN

”Allah Panulung Abdi”

Daud nyanggakeun pujian ka Yéhuwa pikeun Firman-Na. Ayat mana nu ngabantu Sadérék waktu nyanghareupan kasusah?