TINGALI

Buku Yeheskel nganubuatkeun rincian ngeunaan ancurna Tirus.

  • 26:7-11

    Teu lila sanggeus 607 SM, saha nu ngancurkeun pusat kota Tirus?

  • 26:4, 12

    Dina 332 SM, saha nu maké ruruntuhan di pusat kota pikeun nyieun jambatan jeung ngancurkeun kota-pulo Tirus?

Dina mangsa kahareup, rincian nubuat naon nu hayang disaksikeun ku Sadérék?