Urang Kristen téh ”tongtoneun manusa sajagat”. (1Kor 4:9) Ku kituna, teu héran lamun keur ngawawar, nu boga imah merhatikeun urang tina jandéla atawa ngadéngékeun tina tukangeun panto. Bisa jadi, nu boga imah ningali, ngarekam, atawa ngadéngé ti kaméra atawa interkom nu dipasang. Perhatikeun sababaraha tata krama ieu waktu ngawawar.2Kor 6:3.

LAKU LAMPAH URANG (Pil 1:27)

  • Kudu ngajénan nu boga imah ku cara henteu noong imahna. Ulah bari dahar, nginum, nelepon, atawa SMS-an di hareupeun panto

OMONGAN URANG (Epe 4:29)

  • Waktu di hareupeun panto, ulah ngomongkeun hal nu teu sakuduna kadéngé ku nu boga imah. Sababaraha pawarta malah nunda obrolan pikeun ngumpulkeun leuwih loba katerangan supaya bisa nepikeun hal nu cocog ka nu boga imah

Naon deui nu bisa Sadérék lakukeun pikeun nunjukkeun tata krama dina ngawawar?