Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Ngawawar di Italia

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Juli 2017

Conto Kecap Panganteur

Conto kecap panganteur brosur Warta Pikabungaheun jeung ngajarkeun bebeneran ngeunaan kasangsaraan. Gunakeun conto ieu pikeun nyieun kecap panganteur sorangan.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Naha Sadérék Boga Haté nu Nurut?

Kumaha haté aya patalina jeung putusan urang ngeunaan hiburan jeung papakéan urang? Naon maksudna miboga haté nu nurut?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Naha Sadérék Nyumponan Jangji Sadérék?

Naon palajaranana keur urang ngeunaan balukarna Raja Sidkia ngalanggar sumpah?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Sanggeus Ngahampura, Naha Yéhuwa Nginget-Nginget Deui?

Naon bukti pangampura Yéhuwa tina conto Alkitab? Kumaha conto Raja Daud, Raja Ménasé, jeung rasul Pétrus ngayakinkeun urang kana pangampura ti Allah?

KAHIRUPAN KRISTEN

Naha Sadérék Teterusan Rumasa Salah?

Bisa jadi, urang teterusan rumasa salah ngeunaan dosa kapungkur sanajan Yéhuwa geus ngahampura urang. Naon nu bisa ngabantu urang?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Tahta Karajaan Milik Pribadi nu Kapilih

Kumaha nubuat Yéhéskel ngeunaan raja nu sah kalaksana ku Yesus? Urang diajar naon ngeunaan Allah Yéhuwa?

KAHIRUPAN KRISTEN

Tata Krama Ngawawar

Waktu di hareupeun panto, bisa jadi urang teu sadar lamun nu boga imah keur ningali atawa ngadéngékeun urang. Kumaha nunjukkeun tata krama ngawawar?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Nubuat Ngeunaan Tirus Nguatkeun Iman ka Firman Yéhuwa

Unggal rincian nubuat Yéhéskél ngeunaan ancurna Tirus kalaksana.