Nu nulis Jabur 83 téh sigana mah turunan Asap ti kaom Léwi. Manéhna hirup sajaman jeung Raja Daud. Ieu jabur ditulis basa umat Yéhuwa diancam ku musuh-musuhna.

83:2-6, 17

  • Dina doana, nu nulis jabur leuwih mentingkeun nami Yéhuwa jeung kadaulatana-Na ti batan kasalametanana sorangan

  • Ayeuna, hamba-hamba Yéhuwa terus nyanghareupan tangtangan. Kasatiaan urang bisa mawa kahormatan kanggo Yéhuwa

83:19

  • Yéhuwa mikahoyong urang terang nami-Na

  • Kudu katémbong tina laku lampah urang yén Yéhuwa téh Pribadi nu pangpentingna dina kahirupan