Dina hutbahna di gunung, Yésus ngomong, ”Hirup teh ulah salempang.” (Mat 6:25) Mémang wajar lamun manusa nu teu sampurna ngarasa hariwang lantaran hirup di dunya Sétan. Tapi, Yésus méré naséhat ka murid-muridna supaya ulah hariwang teuing. (Jab 13:3) Ku naon? Sabab lamun teterusan hariwang, sanajan éta téh ngeunaan pangabutuh sapopoé, hal ieu bisa nyimpangkeun sarta ngahalangan urang pikeun ngutamakeun Karajaan. (Mat 6:33, SF) Naséhat Yésus nu saterusna bisa ngabantu urang supaya henteu teterusan hariwang.

  • Mat 6:26—Urang diajar naon lamun merhatikeun manuk? (w16.07-IN 9-10 ¶11-13)

  • Mat 6:27—Ku naon teterusan hariwang téh miceunan waktu jeung tanaga? (w05-IN 1/11 22 ¶5)

  • Mat 6:28-30—Urang diajar naon tina kembang bakung di tegal? (w16.07-IN 10-11 ¶15-16)

  • Mat 6:31, 32—Naon bédana urang Kristen jeung jalma-jalma nu teu percaya ka Allah? (w16.07-IN 11 ¶17)

Abdi embung teterusan hariwang ngeunaan naon?