●○○ NGAWAWAR

Pananya: Naha Kitab Suci téh geus tinggaleun jaman?

Ayat: 2Tim 3:16

Topik Saterusna: Naon eusi Kitab Suci téh?

○●○ NGADATANGAN NU KAHIJI

Pananya: Naon eusi Kitab Suci téh?

Ayat: Mat 6:10

Topik Saterusna: Naon nu bakal dilakukeun ku Karajaan Allah?

○○● NGADATANGAN NU KADUA

Pananya: Naon nu bakal dilakukeun ku Karajaan Allah?

Ayat: Dan 2:44

Topik Saterusna: Naon pangaruhna keur bumi?