Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Ngawawar di deukeut Monrovia, Liberia

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Januari 2018

Conto Bahasan

Conto bahasan ngeunaan mangpaat Kitab Suci di jaman ayeuna.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

”Karajaan Sawarga Geus Tereh”

Hirup Yohanes téh saderhana pisan, sapinuhna ngabaktikeun diri ka Allah. Di jaman ayeuna, lamun urang hirup saderhana, urang ogé bakal bisa ngalakukeun leuwih loba hal dina dines.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Palajaran tina Hutbah Yésus di Gunung

Naon maksudna sadar kana pangabutuh rohani? Kumaha supaya urang bisa leuwih sering ngadahar kadaharan rohani?

KAHIRUPAN KRISTEN

Naon Maksudna Indit Ménta Hampura Heula?

Naon nu diajarkeun ku Yésus ngeunaan patalina antara karukunan jeung ibadah nu ditarima ku Allah?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Pentingkeun Heula Karajaan Allah

Naon hal utama nu kudu didoakeun ku urang?

KAHIRUPAN KRISTEN

Ulah Teterusan Hariwang

Dina hutbahna di gunung, Yésus méré naséhat ka murid-muridna supaya ulah hariwang teuing. Naon maksudna?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yésus Nyaah ka Jalma-Jalma

Basa nyageurkeun jalma-jalma, Yésus nunjukkeun kawasana. Tapi nu leuwih penting, Yésus nunjukkeun kanyaah jeung welas asihna nu luar biasa.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yésus Nawarkeun Hal nu Nyegerkeun

Waktu dibaptis sabagé murid, urang narima pasangan ti Yésus. Urang jadi boga tugas penting jeung tanggung jawab, tapi éta téh nyegerkeun.