KULAWARGA SADÉRÉK BISA BAGJA

Pananya: Jalmi-jalmi hoyong gaduh kulawarga nu bagja. Saur Sadérék, kumaha carana ngajaga perkawinan jeung kulawarga?

Ayat: 1Kor 10:24

Nawarkeunana: Dina bacaan ieu, aya saran-saran praktis sangkan kulawarga Sadérék tiasa bagja.

NGAJARKEUN BEBENERAN

Pananya: Naha Allah nu nyababkeun urang sangsara atanapi nu séjén?

Ayat: Ayub 34:12

Nawarkeunana: Lain Allah nu nyababkeun urang sangsara, tapi Sétan, jalma nu jahat, atawa lantaran urang kabeneran aya di tempat jeung waktu nu salah. Waktu urang sangsara, Allah téh paduli jeung siap nulungan urang.

NAON MARGINA PERYOGI NALUNGTIK ALKITAB? (Vidéo)

Pananya: Saur Sadérék, naha Allah nu ngawasa ieu dunya? [Déngékeun jawabanana.] Jawaban Kitab Suci aya dina vidéo ieu. [Setél vidéona.]

Nawarkeunana: Pasal 11 buku ieu ngajelaskeun ku naon Allah ngantep kasangsaraan jeung naon nu bakal Allah lakukeun pikeun ngaréngsékeunana. [Tawarkeun buku Diajar Kitab Suci.]

KECAP PANGANTEUR KURING

Paké conto nu aya pikeun nyieun kecap panganteur Sadérék sorangan.