Yéhuwa teu beurat sabeulah. (Ras 10:34, 35) Mantenna narima jalma ”ti sagala bangsa, kaom, seler bangsa, katut basa-basana”. (Wahyu 7:9) Jadi, urang Kristen moal goréng sangka atawa ngagulkeun hiji bangsa. (Yak 2:1-4) Lantaran narima pangaweruh ti Allah, loba jalma ngarobah sipatna jadi leuwih hadé, ku kituna urang bisa ngarasakeun pirdaus rohani. (Yes 11:6-9) Lamun urang ngupayakeun miceun sipat goréng sangka, éta téh bukti yén urang nyonto ka Allah.Epe 5:1, 2.

TONGTON VIDÉO JOHNY DAN GIDEON: DULU MUSUH, KINI SAUDARA. TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA IEU:

  • Naon sababna pangajaran ti Allah leuwih unggul ti batan upaya manusa pikeun ngaleungitkeun sikep beurat sabeulah jeung goréng sangka?

  • Naon nu dipikaresep ku Sadérék tina duduluran sadunya?

  • Kumaha Yéhuwa bisa dimulyakeun lamun urang tetep ngahiji jeung dulur-dulur Kristen urang?