14:3-5

Yéhuwa nyieun ”jungkrang lega” dina taun 1914 waktu Mantenna ngadegkeun Karajaan Mésias. Karajaan Mésias téh ”gunung” tambahan tina kadaulatan universal Yéhuwa. Ti saprak taun 1919, umat Allah ditangtayungan dina éta ”jungkrang”

Kumaha jalma-jalma lalumpatan ”nyorang eta jungkrang” pikeun néang panyalindungan?

14:12, 15

Nu aya di luar ”jungkrang lega” bakal dibasmi waktu Armagédon

Kumaha supaya abdi tetep aya dina jungkrang panyalindungan?