WARTA PIKABUNGAHEUN TI ALLAH!

Pananya: Kiwari urang ningali langkung seueur kajahatan sareng kasangsaraan, teu ngan saukur di nagara-nagara séjén, tapi di sakurilingeun urang ogé. Sadérék terang kumaha kajahatan dimimitian?

Nawarkeunana: Palajaran 8 dina brosur ieu ngabahas kumaha kajahatan dimimitian sarta ku naon Allah ngidinan kasangsaraan.

NGAJARKEUN BEBENERAN

Pananya: Kumaha Karajaan Allah ngaréngsékeun masalah ieu dunya?

Ayat: Mat 6:10

Bebeneran: Karajaan Allah bakal nyieun kaayaan bumi tengtrem tur aman saperti di sawarga.

NAON KARAJAAN ALLAH TÉH? (Ngadatangan deui)

Pananya: [Bacakeun pananya dina kaca tukang.] Naon anu bakal kaalaman ku rahayat Karajaan Allah?

Ayat: Jab 37:29; Yes 65:21-23

Nawarkeunana: [Témbongkeun brosur Warta Pikabungaheun.] Palajaran 7 dina bacaan ieu ngajelaskeun carana urang bisa narima jangji-jangji ieu. [Mimitian palajaran Alkitab ngagunakeun ieu brosur.]

KECAP PANGANTEUR KURING

Paké conto nu aya pikeun nyieun kecap panganteur Sadérék sorangan.