Réla dibentuk ku Yéhuwa

18:1-11

  • Naséhat jeung disiplin ti Yéhuwa bisa ngamekarkeun sipat-sipat hadé urang

  • Urang kudu taat jeung daék dibentuk

  • Yéhuwa tara maksakeun kahoyong-Na ka urang

Panjunan bisa waé ngarobah bentuk wadahna

  • Urang bisa milih, daék dibentuk ku Yéhuwa atawa henteu

  • Cara Yéhuwa ngabentuk gumantung kana réaksi masing-masing jalma

Dina hal naon waé urang perlu dibentuk ku Yéhuwa?