Yéhuwa nyaruakeun jalma jeung buah kondang

24:5

  • Urang Yahudi nu diboyong ka Babul anu tetep satia saperti buah kondang nu hadé

24:8

  • Raja Sidkia jeung jalma-jalma anu teu satia saperti buah kondang nu goréng

Kumaha carana sangkan leuwih ”nyongsrong ku hayangna nyaho” ka Yéhuwa?

24:7

  • Lamun urang diajar jeung nerapkeun Alkitab, Yéhuwa bakal nyieun urang ”nyongsrong ku hayangna nyaho” ka Mantenna

  • Kalawan jujur, urang kudu mariksa haté jeung miceun kahayang sarta sipat-sipat nu bisa ngaruksak hubungan urang jeung Yéhuwa

Pikirkeun: Naha Sadérék ”nyongsrong ku hayangna nyaho” ka Yéhuwa? Kumaha cara ngamekarkeunana?