PENTING SABAB:

CARA NGALAKUKEUNANA:

Kumaha carana nunjukkeun yén abdi bisa leuwih rendah haté?

SETÉL VIDÉO HINDARI HAL-HAL YANG MENGIKIS KELOYALAN—KESOMBONGAN, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA IEU:

  • Kumaha réaksi urang lamun dibéré naséhat ngeunaan sikep urang?

  • Kumaha doa bisa ngabantu urang supaya leuwih rendah haté?

  • Naon waé nu bisa dilakukeun pikeun nunjukkeun karendahan haté?