Alkitab ngajelaskeun hal-hal nu bakal kajadian saacan jeung sanggeus Gog ti Magog diancurkeun.

Kumaha carana nyiapkeun karohanian urang pikeun nyanghareupan serangan Gog ti Magog?