PENTING SABAB:

CARA NGALAKUKEUNANA:

  • Lenyepan cara Yéhuwa nyalametkeun umat-Na.​—Bud 14:13

  • Doa supaya dipasihan kawani jeung sumanget.​—Ras 4:29, 31

  • Percaya ka Yéhuwa.​—Jab 118:6

Kasieun naon nu perlu abdi lawan waktu ngawawar?

SETÉL VIDÉO HINDARI HAL-HAL YANG MENGIKIS KELOYALAN—TAKUT AKAN MANUSIA, TERUS JAWAB PANANYA-PANANYA IEU:

  • Ku naon butuh kawani pikeun ngawawar?

  • Naon bédana dua hal nu disebutkeun di Siloka 29:25?

  • Ku naon urang kudu mekarkeun kawani ti ayeuna?