NAON KONCINA KABAGJAAN KULAWARGA?

Pananya: [Témbongkeun kaca hareup.] Naon koncina kabagjaan kulawarga? Saur Sadérék naha . . . cinta? Artos? Atanapi nu sanésna?

Ayat: [Buka kaca 2.] Luk 11:28

Nawarkeunana: Abdi hoyong masihkeun ieu risalah kanggo Sadérék. (Dumasar kana km-IN 4/14 kaca 7 par. 3)

KUMAHA ENGKÉNA IEU DUNYA?

Pananya: [Témbongkeun kaca hareup.] Kumaha engkéna ieu dunya? Naha bakal kieu jeung kieu waé? Tambah ruksak? Atanapi tambah hadé?

Ayat: [Buka kaca 2.] Wahyu 21:3, 4

Nawarkeunana: Abdi hoyong masihkeun ieu risalah kanggo Sadérék. (Dumasar kana km-IN 4/14 kaca 7 par. 3)

REGEPKEUN ALLAH SANGKAN HIRUP LANGGENG

Pananya: Saha waé gaduh nami, kaasup kulawarga jeung babaturan urang. Upami Allah kumaha? Saha nami-Na?

Ayat: Jab 83:19

Nawarkeunana: Bacaan ieu ngajelaskeun pangajaran Kitab Suci ngeunaan Allah. [Témbongkeun kaca 6 jeung 7.]

KECAP PANGANTEUR KURING

Paké conto nu aya pikeun nyieun kecap panganteur Sadérék sorangan.