Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Agustus 2016

Conto Kecap Panganteur

Conto kecap panganteur Naon Koncina Kabagjaan Kulawarga? jeung Regepkeun Allah Sangkan Hirup Langgeng. Jieun kecap panganteur Sadérék.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Tetep Aya di Tempat Rasiah Nu Maha Agung

Naon ”tempat rasiah” Yéhuwa téh, jeung kumaha éta bisa nyadiakeun panyalindungan pikeun urang? (Jabur 91)

KAHIRUPAN KRISTEN

Ningkatkeun Kamampuh Ngawawar Urang—Ngabantu nu Diajar Alkitab pikeun Ngabaktikeun Diri jeung Dibaptis

Ku naon cita-cita rohani téh penting pisan? Kumaha carana ngabantu nu diajar Alkitab pikeun ngahontal cita-cita éta?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Masih Kénéh Buahan Sanajan Geus Kolot

Ayat-ayat di Jabur 92 nandeskeun yén nu kolot masih bisa tumuwuh jeung ngahasilkeun buah sacara rohani.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Yéhuwa Émut yén Urang téh Saukur Lebu

Dina Jabur 103, Daud ngagunakeun ibarat pikeun ngagambarkeun ageungna welas asih Yéhuwa.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

’Sukurkeun ka Yéhuwa’

Ayat-ayat di Jabur 106 bisa ngabantu Sadérék mekarkeun jeung mertahankeun haté nu pinuh rasa sukur ka Yéhuwa.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

’Naon Pamulang Kaula ka Yéhuwa?’

Kumaha tékad nu nulis jabur dina némbongkeun rasa sukurna ka Yéhuwa? (Jabur 116)

KAHIRUPAN KRISTEN

Ngajarkeun Bebeneran

Bagikeun bebeneran dasar Alkitab ka jalma-jalma maké conto kecap panganteur nu anyar.

KAHIRUPAN KRISTEN

Kampanyeu Husus Nyebarkeun Menara Pengawal dina Bulan Séptémber

Menara Pengawal ngabahas ngeunaan panglilipur ti Allah.