KU NAON PENTING?

Putusan anjeun ngeunaan séks gedé pangaruhna kana mangsa kahareup anjeun.

ANJEUN RÉK KUMAHA?

Pék bayangkeun: Kakara dua bulan Héti kenal jeung Agus, tapi asa geus wawuh ti baheula. Maranéhna sering SMS-an, teteleponan mangjam-jam, jeung nyambung pisan mun ngobrol téh! Tapi, Agus hayang leuwih ti saukur ngobrol.

Geus dua bulan ieu, Agus jeung Héti osok pacekel-cekel leungeun jeung nyium pipi. Héti mah embung leuwih ti éta. Tapi, manéhna gé embung kaleungitan Agus. Euweuh nu bisa nyieun manéhna ngarasa sakitu geulis jeung sakitu istiméwana. ’Terus, kuring duaan pan silih cinta . . . ,’ gerentes Héti.

Lamun anjeun geus cukup umur pikeun bobogohan sarta keur nyanghareupan kaayaan saperti Héti, anjeun rék kumaha?

PIKIRKEUN HEULA!

Séks téh hadiah ti Allah pikeun jalma-jalma nu geus nikah wungkul. Urang teu ngahargaan hadiah éta lamun ngalakukeun hubungan séks saacan nikah. Éta saperti baju alus paméré batur dipaké jadi elap

Lamun anjeun teu taat kana hukum alam, misalna hukum gravitasi, anjeun bakal narima akibatna. Nya kitu ogé lamun anjeun ngalanggar hukum moral, saperti, ”Ulah ingkar tina susila.”1 Tesalonika 4:3.

Naon akibatna lamun anjeun teu taat kana paréntah éta? Ceuk Kitab Suci, ”Dosa tina lacur mah dosa ka ragana sorangan.” (1 Korinta 6:18) Naha bener?

 Para panaliti ngabuktikeun yén budak ngora nu ngalakukeun hubungan séks saacan nikah bakal ngalaman hal-hal ieu.

  • KADUHUNG. Kalolobaan budak ngora nu ngalakukeun hubungan séks saacan nikah ngarasa kaduhung sanggeusna.

  • CURIGA. Sanggeus ngalakukeun hubungan séks, masing-masing bakal mikir, ’Jeung saha deui manéhna pernah ngalakukeun hubungan séks?’

  • KUCIWA. Dina jero haténa mah, kalolobaan awéwé leuwih resep ka lalaki nu ngajaga maranéhna, lain nu ngamangpaatkeun maranéhna. Kalolobaan lalaki ogé henteu kataji ka awéwé nu babarian diolo.

  • Kasimpulan: Lamun anjeun ngalakukeun hubungan séks saacan nikah, anjeun ngarendahkeun diri sorangan lantaran ngorbankeun hal nu penting pisan. (Rum 1:24) Awak anjeun téh istiméwa, lebar lamun dilalaworakeun!

Témbongkeun yén anjeun boga tékad nu kuat pikeun teu ”ingkar tina susila”. (1 Tesalonika 4:3) Lamun engké anjeun nikah, kakara anjeun bisa ngalakukeun hubungan séks. Anjeun moal ngarasa hariwang, kaduhung, jeung waswas, nu biasana dirasakeun ku jalma nu ngalakukeun hubungan séks saacan nikah.Siloka 7:22, 23; 1 Korinta 7:3.

KUMAHA CEUK ANJEUN?

  • Naha jalma nu bener-bener bogoh ka anjeun bakal ngaruksak fisik jeung émosi anjeun?

  • Naha jalma nu bener-bener paduli ka anjeun bakal ngaruksak hubungan anjeun jeung Allah?Ibrani 13:4.