Naha . . .

  • ti jalma nu leuwih kolot?

  • ti jalma nu leuwih pinter?

  • tina Kitab Suci?

 SAURANG NABI NYARIOS KA ALLAH

”Pasihan abdi pangarti . . . Firman Gusti téh bebeneran.”​—Jabur 119:144, 160, Terjemahan Dunia Baru.

Kitab Suci méré naséhat keur loba jalma.

Naha Sadérék hayang nyaho?

Situs Internét jw.org® bisa ngabantu Sadérék.

BACA dina Internét

 SADÉRÉK HAYANG NYAHO JAWABAN TINA PANANYA NU MANA?

Mangga tingali jawaban Kitab Suci pikeun pananya-pananya ieu dina jw.org/su.

(Buka PANGAJARAN KITAB SUCI > PANANYA NU DIJAWAB ALKITAB)