Israél

Républik Céska

Bénin

Kapuloan Kayman

Naha Sadérék palay nalungtik sangkan nambihan pangaweruh Sadérék ngeunaan Alkitab? Naha Sadérék palay uninga ngeunaan ayat, jalmi, tempat, sarta barang nu disebatkeun dina Alkitab? Atanapi, naha kantos kamanah ku Sadérék kumaha carana Pirman Allah tiasa ngabantu Sadérék ngungkulan masalah? Upami kitu, mangga mangpaatkeun perpustakaan Balé Karajaan.

Nyadiakeun bahan panalungtikan nu aya mangpaatna. Rupina, Sadérék teu kagungan sadaya publikasi Alkitab nu dipedalkeun ku Saksi-Saksi Yéhuwa dina basa Sadérék. Tapi, perpustakaan Balé Karajaan nyadiakeun publikasi nu lolobana anyar dipedalkeun. Bisa waé aya rupa-rupa tarjamahan Alkitab, kamus nu hadé, sarta sumber katerangan lianna anu mangpaat. Sadérék tiasa ngamangpaatkeun éta perpustakaan sateuacan sarta saparantos pasamoan. Upama aya komputer, biasana aya Watchtower Library. Ieu téh program komputer nu ngamuat kacida lobana publikasi sim kuring sarta boga fitur nu gampang dipakéna pikeun néangan katerangan ngeunaan topik, kecap, atawa ayat.

Bisa digunakeun ku nu meunang pancén di Pasamoan Kagiatan jeung Kahirupan. Sadérék tiasa ngamangpaatkeun perpustakaan Balé Karajaan waktu nyiapkeun pancén. Pangawas Pasamoan Kagiatan jeung Kahirupan nu nalingakeun ieu perpustakaan. Anjeunna bakal mastikeun yén publikasi nu énggal tos sayagi tur diatur rapih. Anjeunna atanapi guru Alkitab Sadérék tiasa mintonkeun carana milari katerangan nu diperyogikeun ku Sadérék. Tapi, buku-bukuna teu kénging dicandak ka bumi. Tangtu urang hoyong ngajaga sangkan éta buku-buku tetep rapih ogé teu dicurat-corét.

Alkitab nétélakeun yén sangkan meunang ”kanyaho tina hal Allah”, urang kudu néanganana ”lir neangan . . . pependeman”. (Siloka 2:1-5) Sadérék tiasa dibantu ngawitan milarianana di perpustakaan Balé Karajaan.

  • Bahan panalungtikan naon waé nu aya di Balé Karajaan?

  • Saha nu tiasa ngabantu Sadérék ngamangpaatkeun ieu perpustakaan?