Éstonia

Zimbabwé

Mongolia

Puérto Riko

Unggal Balé Karajaan Saksi-Saksi Yéhuwa nyandang jenengan Allah nu suci. Ku sabab kitu, sim kuring ngarasa yén milu ngajaga éta wangunan tetep beresih, pantes, tur karawat mangrupakeun hak nu istiméwa sarta bagian penting dina ibadah sim kuring nu suci. Saréréa bisa ulubiung.

Réla beberesih sanggeus pasamoan. Sanggeus pasamoan, dulur-dulur kalawan suka ati beberesih sarta ngarapihkeun deui Balé Karajaan. Saminggu sakali beberesihna leuwih taliti. Hiji kokolot sidang atawa palayan sidang bisa ngatur rupa-rupa pagawéan nu kudu dipigawé, biasana dumasar kana daptar pariksa. Gumantung kana naon nu dibutuhkeun, aya nu réla sasapu, ngepél, ngelapan, ngatur korsi, meresihan jamban, ngelapan kaca jeung eunteung, miceun runtah, atawa beberesih bagian luar sarta pakarangan. Sataun sakali, aya hiji poé nu ditetepkeun pikeun beberesih sagala rupa. Ku cara ngajak barudak milu gawé, sim kuring ngatik maranéhna sangkan ngajénan Balé Karajaan.​—Pandita 5:1.

Réla ngabantu lamun aya nu kudu dioméan. Unggal taun, kabéh bagian Balé Karajaan luar jero dipariksa. Saterusna, balé rutin diberesihan sangkan tetep karawat supaya bisa ngurangan waragad nu teu perelu. (2 Babad 24:13; 34:10) Balé Karajaan nu beresih sarta kaurus mangrupakeun tempat nu layak pikeun ibadah ka Allah sim kuring. Ulubiungna sim kuring mintonkeun yén sim kuring mikanyaah Yéhuwa sarta ngajénan tempat ibadah sim kuring. (Jabur 122:1) Hal ieu méré kasaksén nu alus ka masarakat.​—2 Korinta 6:3.

  • Naon sababna sim kuring kudu ngurus tempat ibadah sim kuring?

  • Kumaha carana ngatur sangkan Balé Karajaan tetep beresih?