Departemén Seni, Amérika Serikat

Jérman

Kénya

Kolombia

Ngaran ”Bétel” asalna tina basa Ibrani anu hartina ”Bumina Allah”. (Kajadian 28:17, 19) Ieu ngaran cocog pikeun komplék wangunan nu diadegkeun ku Saksi-Saksi Yéhuwa di sakuliah dunya pikeun ngatur sarta ngarojong kagiatan pangwawaran. Badan Pingpinan kumawula di kantor pusat di New York, AS, sarta nalingakeun kagiatan kantor-kantor cabang di loba nagara. Maranéhna nu kumawula di tempat-tempat ieu disebutna kulawarga Bétel. Ilaharna hiji kulawarga, maranéhna mondok sarta barang gawé babarengan, dahar babarengan, sarta diajar Alkitab babarengan.—Jabur 133:1.

Tempat nu unik pikeun hiji kulawarga nu barang gawéna kalawan sukaréla. Lalaki jeung awéwé nu digarawé di Bétel ngabaktikeun waktu leuwih loba pikeun ngalampahkeun pangersa Allah sarta ngawula pikeun kapentingan Karajaan. (Mateus 6:33, Edisi Formal 1997) Teu aya nu digajih, tapi disadiakeun pamatuhan sarta kadaharan, ogé tunjangan saperluna pikeun kabutuhan pribadi. Unggal jalma di Bétel boga pancén séwang-séwangan, aya nu di kantor, di dapur, atawa di rohangan makan. Aya nu ngawula di percitakan atawa pangjilidan, sarta aya ogé nu beberesih, nyeuseuh, ngurus wangunan, jeung sajabana.

Tempat nu sibuk pikeun ngarojong pangwawaran Karajaan. Unggal Bétel boga tujuan utama nyaéta nyadiakeun bebeneran Alkitab pikeun saloba-lobana jalma. Ieu brosur téh salah sahiji contona. Sanggeus ditulis sarta disatujuan ku Badan Pingpinan, ieu brosur dikirim ngagunakeun komputer ka ratusan tim panarjamah di sakuliah dunya, dicitak ku mesin-mesin nu modéren di sababaraha percitakan Bétel, sarta dikirim ka leuwih ti 110.000 sidang. Ku cara kitu, kulawarga Bétel ngarojong kagiatan anu pangpentingna ayeuna nyaéta ngawawarkeun warta kasalametan.—Markus 13:10.

  • Saha nu kumawula di Bétel, sarta naon nu disadiakeun pikeun maranéhna?

  • Naon kagiatan pangpentingna anu dirojong ku unggal Bétel?