Bagian ieu ngajarkeun ngeunaan budak ngora, nabi-nabi, jeung raja-raja nu boga iman kuat ka Yéhuwa. Di Siria, aya budak awéwé Israil nu percaya yén nabi Yéhuwa bisa nyageurkeun Naaman. Nabi Élisa bener-bener yakin yén Yéhuwa bakal nyalametkeun manéhna ti pasukan musuh. Imam Agung Yoyada naruhkeun nyawana demi nyalindungan Yoas nu leutik kénéh ti ninina nu jahat, Atalya. Raja Hiskia yakin yén Yéhuwa bakal nyalindungan Yérusalém, manéhna teu sieun ka ancaman Asur. Raja Yosia numpes brahala-brahala di sakuliah nagri, ngoméan bait, sarta ngabantu bangsana balik deui ka ibadah sajati.