Di jaman baheula, ku naon Yéhuwa ngadatangkeun banjir nu ngancurkeun dunya? Ti mimiti sajarah manusa, kajahatan jeung kahadéan geus mumusuhan. Jalma-jalma saperti Adam, Hawa, jeung budakna nu ngaranna Kain, ngalakukeun kajahatan. Ngan saeutik nu ngalakukeun kahadéan, contona Habil jeung Nuh. Saking jahatna jalma-jalma, Yéhuwa ngabasmi dunya nu jahat éta. Dina bagian ieu, urang diajar yén Yéhuwa merhatikeun kalakuan urang. Mantenna ogé moal ngidinan kajahatan ngéléhkeun kahadéan.