Yéhuwa téh Raja nu ngawasaan sagalana. Mantenna bisa jeung bakal terus ngadalikeun sagala hal. Misalna, Yéhuwa nyalametkeun Yérmia ti jero sumur. Yéhuwa ogé nyalametkeun Sadrah, Mésah, jeung Abédnégo ti pameuleuman nu ngagedur jeung nyalametkeun Daniél ti sungut singa-singa. Yéhuwa nyalindungan Éster, jadi Éster bisa nyalametkeun bangsana. Yéhuwa moal ngantep kajahatan lumangsung terus. Ramalan ngeunaan arca gedé jeung tangkal gedé téh jaminan yén Karajaan Yéhuwa bakal numpes sagala kajahatan jeung bakal maréntah bumi.