Kajadian 15:5

RINGKESAN: Gunakeun alat bantu visual nu cocog sangkan palajaranana leuwih écés jeung gampang diinget.

CARANA:

  • Pilih nu bener-bener bisa ngajelaskeun palajaranana. Gunakeun gambar, diagram, peta, garis waktu, atawa alat bantu séjénna pikeun ngajéntrékeun hal-hal nu penting, lain rincian nu teu pati penting. Bantu batur supaya teu saukur inget kana alat bantuna tapi ogé kana palajaranana.

  • Pastikeun alat bantuna katingali ku batur.