1. Ti saha urang bisa meunangkeun kakuatan? (Yos. 1:9; Jab. 68:36)

  2. Kumaha urang bisa terus ngawangun iman nu kuat? (Ibr. 11:6)

  3. Ku naon urang yakin bakal suksés dina ngalaksanakeun tugas ti Yéhuwa? (Hag. 2:4-9)

  4.   Kumaha Yéhuwa nguatkeun waktu urang nyanghareupan cocoba nu beurat? (Jab. 18:7, 31; Kol. 4:10, 11)

  5. Naon nu ngabantu budak ngora sarta salaki pamajikan ngadukung hak Yéhuwa pikeun maréntah? (Mat. 22:37, 39)

  6. Kumaha urang bisa ”pengkuh iman” jeung ”jadi kuat”? (1 Kor. 16:13, NW; Rum 15:5; Ibr. 5:11–6:1; 12:16, 17)