Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 PALAJARAN 8

Ku Naon Papakéan Urang Rapih Waktu ka Pasamoan?

Ku Naon Papakéan Urang Rapih Waktu ka Pasamoan?

Islandia

Meksiko

Guinea-Bissau

Filipina

Naha Sadérék merhatikeun potrét Saksi-Saksi Yéhuwa dina brosur ieu? Kacida rapihna papakéan maranéhna waktu datang ka pasamoan. Ku naon urang sakitu merhatikeun papakéan jeung dangdanan urang?

Pikeun ngajénan Allah. Mémang Allah teu ningali rupa luar urang. (1 Samuel 16:7) Tapi, waktu ngumpul pikeun ibadah, urang hayang pisan ngajénan Mantenna jeung dulur-dulur saiman. Lamun rék panggih jeung présidén atawa raja, urang tangtu merhatikeun papakéan urang lantaran ngajénan kadudukanana. Kitu ogé lamun papakéan urang rapih, éta hartina urang ngajénan Allah Yéhuwa, ”Raja abadi”, jeung ngajénan tempat ibadah.—1 Timoteus 1:17.

Pikeun némbongkeun prinsip hirup urang. Alkitab ngajurung urang Kristen pikeun maké pakéan nu ”pantes jeung merenah, sing sameujeuhna ulah kaleuleuwihi”. (1 Timoteus 2:9, 10) Éta hartina urang moal ginding jeung moal maké pakéan nu merecet atawa ngaboléklak. Urang bakal milih pakéan nu pantes, teu acak-acakan atawa kaleuleuwihi. Sanajan kitu, urang masih kénéh boga loba piliheun. Papakéan jeung dangdanan urang nu pantes ”matak jadi puji kana piwulang hal Allah Jurusalamet urang” sarta jadi pujian ka Allah. (Titus 2:10; 1 Petrus 2:12) Lamun papakéan urang rapih waktu masamoan, batur bakal ngajénan ibadah ka Yéhuwa.

Sanajan Sadérék teu boga pakéan resmi, ulah asa-asa datang ka Balé Karajaan. Papakéan urang teu kudu mahal atawa méwah, nu penting mah bersih jeung pantes.

  • Sakumaha penting papakéan urang waktu ibadah ka Allah?

  • Prinsip naon waé nu ngabingbing urang waktu milih papakéan jeung dangdanan?