Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 PALAJARAN 16

Naon nu Dilakukeun ku Para Palayan Sidang?

Naon nu Dilakukeun ku Para Palayan Sidang?

Myanmar

Nepikeun bagian di pasamoan

Mandu riungan dines

Ngarawat Balé Karajaan

Alkitab nyebutkeun aya dua kelompok priya nu ngajalankeun tanggung jawab di sidang Kristen, nyaéta ”para pamingpin jeung pangbantu jamaah”. (Pilipi 1:1) Di unggal sidang, biasana aya sababaraha kokolot jeung pangbantu jamaah atawa palayan sidang. Naon nu dilakukeun ku palayan sidang pikeun urang?

Ngabantu badan kokolot sidang. Para palayan sidang, boh nu kolot boh nu ngora, nyaéta priya-priya nu kuat sacara rohani, bisa dipercaya, jeung getol. Maranéhna ngalakukeun tugas-tugas fisik nu rutin tur penting pikeun sidang sarta Balé Karajaan. Ku kituna, para kokolot bisa leuwih merhatikeun tanggung jawabna pikeun ngajar jeung ngangon jamaah.

Ngabantu sidang dina rupa-rupa hal. Sababaraha palayan sidang dibéré tugas pikeun ngabagéakeun nu daratang ka pasamoan. Nu séjénna ngurus alat tata sora, ngabagikeun bacaan, ngurus kauangan sidang, jeung ngatur daérah pangwawaran pikeun anggota sidang. Maranéhna ogé ngabantu ngarawat Balé Karajaan. Para kokolot bisa ménta maranéhna ngabantu sadérék-sadérék nu rarémpo. Urang kabéh kudu ngajénan palayan sidang nu réla ngajalankeun rupa-rupa tugas di sidang.—1 Timoteus 3:13.

Jadi tuladan keur priya Kristen. Palayan sidang dipilih lantaran boga sipat-sipat Kristen nu alus. Waktu nepikeun sababaraha bagian di pasamoan, maranéhna nguatkeun iman urang. Tuladanna dina pangwawaran ngageuing sumanget urang. Lantaran maranéhna sabilulungan jeung para kokolot, sidang jadi ngahiji jeung suka bungah. (Epesus 4:16) Ka hareupna, maranéhna bisa nyumponan sarat jadi kokolot sidang.

  • Priya-priya nu siga kumaha palayan sidang téh?

  • Kumaha maranéhna ngabantu rupa-rupa kagiatan di sidang?