Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 PALAJARAN 23

Kumaha Bacaan Urang Ditulis jeung Ditarjamahkeun?

Kumaha Bacaan Urang Ditulis jeung Ditarjamahkeun?

Departemén Penulisan, Amerika Serikat

Korea Selatan

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Urang nyieun bacaan dina leuwih ti 900 basa supaya ”warta hal Injil Kasalametan nu langgeng” bisa ditepikeun ka saloba-lobana jalma ti ”unggal bangsa, suku bangsa, basa, jeung nagara”. (Wahyu 14:6) Kumaha carana? Tugas nu teu gampang ieu dilakukeun ku sadérék-sadérék di sakuliah dunya nu nulis jeung nu narjamahkeun. Kabéhanana Saksi-Saksi Yéhuwa.

Naskah aslina ditulis dina basa Inggris. Badan Pingpinan ngawaskeun kagiatan Departemén Penulisan di kantor pusat. Departemén ieu méré tugas ka sadérék-sadérék di kantor pusat jeung di sababaraha kantor cabang pikeun nulis naskah. Maranéhna téh asalna ti rupa-rupa bangsa jeung kabudayaan, jadi publikasi urang bisa ngabahas topik-topik nu dipikaresep ku jalma-jalma ti loba bangsa.

Naskahna dikirim ka para panarjamah. Sanggeus ditulis, dipariksa, jeung disatujuan, naskah éta dikirim liwat komputer ka tim-tim panarjamah di sakuliah dunya. Maranéhna bakal narjamahkeun, mariksa hartina, jeung mariksa tata basana. Maranéhna ogé sabisa-bisa milih kecap-kecap nu maknana sarua jeung naskah Inggrisna.—Pandita 12:10.

Panarjamahan bisa leuwih gancang ku bantuan komputer. Komputer teu bisa ngagantikeun jalma nu nulis jeung narjamahkeun. Tapi, tugas maranéhna bisa leuwih gancang ku bantuan kamus, program, sarta bahan risét nu aya dina komputer. Saksi-Saksi Yéhuwa ngarancang Sistem Penerbitan Elektronik Multibahasa (MEPS) nu bisa ngagabungkeun téks dina ratusan basa jeung gambar supaya siap dicitak.

Ku naon urang daék nyieun upaya siga kieu, malahan daék narjamahkeun ka basa nu ngan dipaké ku sababaraha rébu jalma? Lantaran Yéhuwa ”mikahoyong supaya manusa teh kabeh salamet sarta daraek narima ka nu sayakti”.—1 Timoteus 2:3, 4.

  • Kumaha prosés ditulisna publikasi urang?

  • Naon sababna urang narjamahkeun bacaan ka sakitu lobana basa?