Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Naon nu Kaalaman ku Jalma nu Geus Maot?

Naon nu Kaalaman ku Jalma nu Geus Maot?

Kumaha kaayaan urang sanggeus maot? Jawaban Kitab Suci nu jelas téh nengtremkeun jeung bisa dipercaya.