Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Panganteur

Panganteur

Gusti téh ibarat bapa nu nyaahan. 1 Petrus 5:7

Gusti téh Nu Nyiptakeun urang, jadi Mantenna merhatikeun urang. Siga saurang bapa nu bijaksana jeung nyaahan, Gusti téh ngajarkeun jalan hirup nu panghadéna ka kabéh jalma.

Gusti ngajarkeun bebeneran nu penting sangkan urang bungah jeung boga harepan.

Lamun Sadérék ngadangukeun Gusti, Mantenna bakal ngabingbing, ngalindungan, sarta ngabantu Sadérék nyanghareupan masalah.

Salian ti éta, Sadérék ogé bisa hirup langgeng!

 ’Dengekeun’, ceuk Kitab Suci, sangkan Sadérék ”hirup langgeng”. Yohanes 10:27, 28