Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 BAGIAN 12

Kumaha Supaya Sadérék Boga Kulawarga nu Bagja?

Kumaha Supaya Sadérék Boga Kulawarga nu Bagja?

Kanyaah téh konci kulawarga bagja. Epesus 5:33

Gusti netepkeun yén perkawinan téh pikeun hiji lalaki jeung hiji awéwé.

Salaki nu nyaahan téh bageur jeung ngartikeun pamajikanana.

Pamajikan sakuduna ngadukung salakina.

Barudak kudu nurut ka kolot.

 Sing bageur jeung satia, ulah kasar jeung ngahianat. Kolosa 3:5, 8-10

Ceuk Kitab Suci, salaki sakuduna nyaah ka pamajikanana kawas ka awakna sorangan, pamajikan gé sakuduna bener-bener hormat ka salakina.

Jinah téh salah. Gusti ogé teu resep kana poligami.

Kitab Suci ngajarkeun carana supaya kulawarga bagja.