Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 BAGIAN 13

Kumaha Urang Bisa Nyenangkeun Gusti?

Kumaha Urang Bisa Nyenangkeun Gusti?

Jauhan hal-hal nu jahat. 1 Korinta 6:9, 10

Lamun nyaah ka Yéhuwa, urang moal ngalakukeun hal nu dipikangéwa ku Mantenna.

Yéhuwa embung urang maling, mabok, ngudud, atawa maké narkoba.

Gusti teu resep lamun aya nu maéhan batur, aborsi, jeung homo atawa lésbian. Gusti gé teu resep lamun urang sarakah atawa sok gelut.

Urang teu meunang nyembah brahala atawa ngalakukeun naon waé nu aya patalina jeung hal-hal gaib.

Di bumi Pirdaus, moal aya tempat pikeun jalma nu kalakuanana jahat.

 Lakukeun kahadéan. Mateus 7:12

Lamun hayang nyenangkeun Gusti, urang kudu nyonto tuladan Mantenna.

Sing silih pikanyaah ku cara bageur ka batur jeung béréhan.

Sing jujur.

Pék caritakeun ngeunaan Yéhuwa ka batur, béré nyaho naon nu dipikaresep jeung nu dipikangéwa ku Mantenna.​—Yesaya 43:10.

Sing welas asih jeung daék ngahampura.