Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

 BAGIAN 5

Banjir Gedé—Saha nu Ngadangukeun Gusti?

Banjir Gedé—Saha nu Ngadangukeun Gusti?

Di jaman Nabi Nuh, kalolobaan jalma ngalakukeun hal nu jahat. Kajadian 6:5

Adam jeung Hawa boga barudak, jadi manusa beuki loba di bumi. Sakali waktu, sababaraha malaikat milu barontak jeung Sétan.

Maranéhna turun ka bumi jeung barobah jadi manusa supaya bisa kawin jeung awéwé-awéwé. Geus kitu, lahir anak-anak nu jaradi raksasa nu kuat jeung jahat.

Bumi jadi pinuh ku jalma-jalma jahat. Kitab Suci ngajelaskeun yén manusa kacida jahatna, pipikiranana ogé goréng pisan.

 Nabi Nuh ngadangukeun Gusti jeung nyieun kapal gedé. Kajadian 6:13, 14, 18-20, 22

Nabi Nuh téh jalma nu bageur. Yéhuwa méré nyaho Nuh yén Mantenna bakal ngabasmi jalma-jalma jahat ku Banjir Gedé.

Gusti ogé maréntahkeun Nuh pikeun nyieun kapal gedé nu wangunna siga peti supaya kulawarga Nuh jeung unggal jenis sato bisa asup ka ditu.

Nuh ngingetan jalma-jalma ngeunaan Banjir Gedé nu bakal datang, tapi teu didéngékeun. Sababaraha nyeungseurikeun, malah aya nu ngéwa ka Nuh.

Waktu kapalna geus jadi, Nuh mawa kulawargana jeung sasatoan asup ka jero kapal.