Dangukeun Gusti Sangkan Hirup Langgeng

Nu Nyipta hoyong ngabingbing, ngalindungan, sarta ngaberkahan urang.

Panganteur

Lantaran nyaah ka umat manusa, Gusti ngajar urang jalan hirup nu panghadéna.

Kumaha Carana Urang Ngadangukeun Gusti?

Urang kudu nyaho naon nu kudu dilakukeun jeung saha nu bisa ngabantu urang ngalakukeunana.

Saha Gusti téh?

Urang bisa apal nami-Na sarta kumaha sipat-sipat-Na.

Saperti Kumaha Kahirupan nu Mimiti téh?

Buku nu mimiti tina Kitab Suci ngajelaskeun hal ieu.

Banjir Gedé—Saha nu Ngadangukeun Gusti?

Naon nu ditémbongkeun tina sikep jalma-jalma?

Urang Diajar Naon tina Kisah Banjir Gedé?

Ieu lain ngan saukur carita di jaman baheula.

Saha Isa Almasih téh?

Ku naon penting pikeun apal ngeunaan Nabi Isa?

Tina Maotna Nabi Isa, Sadérék Bakal Meunang Mangpaat Naon?

Ku maotna Nabi Isa, berkah-berkah luar biasa bakal ngawujud.

Iraha Bumi Jadi Pirdaus?

Kitab Suci ngaramalkeun hal-hal nu bakal kajadian lamun waktuna geus téréh béak.

Naon Berkah keur Jalma-Jalma nu Ngadangukeun Gusti?

Pasti Sadérék hayang ngarasakeunana.

Naha Doa Urang Didangukeun ku Yéhuwa?

Naon waé nu bisa didoakeun ku Sadérék?

Kumaha Supaya Sadérék Boga Kulawarga nu Bagja?

Nu Nyiptakeun kulawarga masihan naséhat nu panghadéna.

Kumaha Urang Bisa Nyenangkeun Gusti?

Aya hal-hal nu dipikageuleuh ku Gusti, aya ogé nu dipikaresep.

Kumaha Sadérék Ngabuktikeun Kasatiaan ka Yéhuwa?

Kahayang nu kuat pikeun tetep satia bakal nangtukeun putusan nu dijieun ku Sadérék.