Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Tulisan ”Hagaf bin Hagav sing dikutuk ku Yahwéh Sabaot” dina prasasti

Naha Sadérék Terang?

Naha Sadérék Terang?

Kumaha prasasti ti jaman baheula ngadukung catetan dina Alkitab?

DI KOTA Yérusalém, aya hiji museum nu ngaranna Bible Lands Museum. Di ditu, aya hiji prasasti nu ditulis kira-kira taun 700-600 SM. Prasasti éta téh kapanggih di guha nu dijadikeun makam, teu jauh ti Hébron di Israil. Dina prasastina aya tulisan ”Hagaf bin Hagav sing dikutuk ku Yahwéh Sabaot”. Tulisan dina prasasti éta téh ngadukung catetan dina Alkitab. Ku naon? Nami Allah, nyaéta Yéhuwa atawa Yahwéh, ditulis dina prasasti éta ku opat aksara Ibrani kuno, YHWH. Jadi urang nyaho yén dina jaman baheula, nami Allah téh kasohor jeung geus biasa disebutkeun. Di jero guha éta gé aya prasasti-prasasti séjén nu nunjukkeun, baheula jalma-jalma sok panggih jeung nyumput di ditu. Dina témbok-témbok guha, maranéhna sok nuliskeun nami Allah sarta ngaran maranéhna sorangan. Dina ngaran maranéhna, biasana aya sabagian nami Allah ogé.

Dr. Rachel Nabulsi ti Universitas Georgia méré koméntar, ”Nami YHWH sering ditulis dina prasasti-prasasti éta, jadi nami éta téh penting. . . . Ayat-ayat dina Alkitab jeung tulisan dina prasasti-prasasti éta ngabuktikeun yén YHWH téh penting keur urang Israil jeung Yuda.” Éta ngadukung catetan dina Alkitab, sabab nami Allah nu ditulis dina aksara Ibrani YHWH muncul rébuan kali dina Alkitab. Malah baheula mah, dina ngaran jelema téh sok aya nami Allah ogé.

Kekecapan ”Yahwéh Sabaot” nu diukir dina prasasti téh hartina ”Yéhuwa nu boga pasukan nu gedé”. Katingalina, éta nunjukkeun yén nami Allah jeung istilah ”Yéhuwa nu boga pasukan nu gedé” sering dipaké dina jaman baheula. Éta cocog jeung catetan Alkitab. Dina basa aslina, istilah ”Yéhuwa nu boga pasukan nu gedé” ditulis leuwih ti 250 kali di Kitab-Kitab Ibrani. Lolobana ditulis ku Yésaya, Yérmia, jeung Jakaria.